Reprezentanții Administrației au precizat că zonele costiere naturale aparțin Rezervației Biosferei Delta Dunării și au statut de “Sit Natură 2000” incluzând habitate specifice și specii de interes conservativ deosebit de valoroase la nivel european și mondial.

„Vizitatorii trebuie să dea dovadă de un comportament responsabil față de natură, respectând regulile de vizitare, expuse pe panourile aflate în zona”, au transmis reprezentanții ARBDD:

Ce este PERMIS pe plajele neamenajate de la Vadu, Corbu și Midia- Montarea umbrelelor demontabile-portabile, doar pe perioada şederii, îmbăierii;- Băi de soare, îmbăiere, plimbări;- Acces liber pe plajă şi libera circulaţie a persoanelor în spaţiul plajei.Ce este INTERZIS pe plajele neamenajate de la Corbu, Vadu, Midia- Accesul, circulația, staționarea sau parcarea mijloacelor de transport motorizate de orice tip;- Camparea în afara zonelor special amenajate în acest sens, interdicție valabilă pe întreg teritoriu al rezervației;- Distrugerea sau degradarea marcajelor ori a panourilor indicatoare;- Recoltarea sau incendierea vegetației ierboase și a altor resturi vegetale din zonele costiere;- Deteriorarea sau distrugerea habitatelor naturale, a speciilor de floră și faună;- Abandonarea, lăsarea în libertate a animalelor domestice și nesupravegherea animalelor de companie;- Depozitarea/abandonarea deşeurilor de orice fel;- Staționarea pe timpul nopții, organizarea de competiții sportive, aprinderea focului;- Orice activitate pe fâșia de plajă cuprinsă între 0 – 150 m de la linia cea mai înaintată a mării.Parcarea mașinilor la Corbu, Vadu

În zona Corbu, parcarea autovehiculelor este permisă în locurile delimitate , stabilite de consiliul local în colaborare cu ARBDD, iar la Vadu este posibilă parcarea lângă cele două cherhanale din zona.

By admin