Până în prezent, pensionarii putea recupera banii cu care au fost păgubiți doar pe o perioadă de 3 ani, cât era termenul general de prescripție, chiar dacă n-au beneficiat de suma corectă timp de 10 sau 20 de ani, de exemplu. 

Potrivit modificărilor aduse articolului 107 din legea 263/2010, în situaţia în care, ulterior stabilirii şi/sau plăţii drepturilor de pensie, se constată diferenţe între sumele stabilite şi/sau plătite şi cele legal cuvenite, casa teritorială de pensii, respectiv casa de pensii sectorială operează, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire. Alineatul (2) al articolului 107 prevede că “sumele rezultate în urma aplicării prevederilor alineatului (1) se acordă sau se recuperează, după caz, în cadrul termenului general de prescripţie, calculat de la data constatării diferenţelor”.

By admin