„Prin parteneriatul încheiat între Colegiul Național al Asistenților Sociali, Universitățile din București, Cluj, Iași și Timișoara și UNICEF România numărul de locuri pentru specializarea de asistență socială din învățământul superior la distanță va crește la cel puțin 500 la nivel național. Aceste locuri vizează în special profesionalizarea celor din mediul rural care în prezent îndeplinesc atribuțiile unui asistent social, dar nu au pregătire în domeniu.

Salut această inițiativă și mulțumesc mediului academic, precum și celui neguvernamental pentru acest sprijin concret pe care îl aduc reformei asistenței sociale din România.

Realitatea din teren arată că lucrurile trebuie schimbate fundamental în asistența socială și că avem nevoie de servicii eficiente și de oameni pregătiți pentru această profesie. Sprijinul oferit de stat trebuie să pornească de la o identificare corectă a dificultăților cu care se confruntă cei mai vulnerabili oameni, ori în acest moment numărul profesioniștilor din sistem, care ar trebui și ar putea să facă acest lucru, este extrem de redus: doar 80% dintre asistenţii sociali au studii superioare şi dintre aceştia 30% au studii de asistenţă socială.

De asemenea, creșterea numărului de asistenți sociali este o condiție esențială pentru a putea avea servicii care să funcționeze. În niciun UAT nu este acum respectată regula de 1 asistent social la 300 de beneficiari, prevăzută în lege. Acest lucru este și mai apăsător în mediul rural, acolo unde este nevoie acută de servicii pentru a-i ajuta pe oamenii vulnerabili să iasă din această stare. Una dintre măsurile pe care Ministerul Muncii și Protecției Sociale le are în vedere pentru încurajarea angajării în rural a profesioniștilor se referă la remunerarea asistenților sociali, respectiv la reașezarea corectă a lor în grila de salarizare”, a transmis Raluca Turcan.

By admin