OrtodoxeSf. Ap. Carp şi Alfeu; Sf. Mc. Averchie şi Elena (Dezlegare la peşte)

Greco-catoliceSf. ap. Carp din cei 70. Sf. Filip Neri

Romano-catoliceSf. Filip Neri, pr.

Sfinţii Apostoli Carp şi Alfeu sunt pomeniţi în calendarul creştin ortodox la 26 mai.

Sfântul Carp este dintre cei şaptezeci de apostoli ai Mântuitorului Iisus Hristos, următor şi slujitor al Sfântului Apostol Pavel.

S-a aflat o vreme la Troada, regiune antică din Asia Mică, aşa cum spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola a doua către Timotei: “Când vei veni, adu-mi felonul, pe care l-am lăsat în Troada la Carp…” (cap. 4, 13).

Sfântul Carp a propovăduit şi în insula Creta. Aici l-a primit în casa sa pe Sfântul Dionisie Areopagitul, care vorbind despre Sfântul Carp spunea că este un om cu multă bunătate, care, pentru multa luminare a minţii sale, era foarte lesnicios spre dumnezeiasca vedenie şi nu începea săvârşirea Sfintei Liturghii mai înainte de a vedea din cer arătându-se vreo dumnezeiască vedenie.

A fost pus de Sfântul Pavel episcop în Veria. Prin mâinile şi prin propovăduirea Sfântului Carp mulţi au primit botezul. Cei care nu s-au convertit la creştinism s-au ridicat însă împotriva lui şi l-au ucis.

By admin