OrtodoxeSf. Ap. Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit şi Ermis; Sf. Ier. Celestin, episcopul Romei

Greco-catoliceSf. ap. Irodion, Agab, Ruf, Asincrit, Flegon şi Hermas – apostoli din cei 70; Sf. papă Celestin

Romano-catoliceSs. Iulia Billiart, călug.; Dionisie, ep.

Sfinţii Apostoli Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit şi Ermis sunt pomeniţi în calendarul creştin ortodox la 8 aprilie.

Cei şase apostoli sunt dintre cei şaptezeci de ucenici ai Mântuitorului. Aducând pe cei necredincioşi la adevărata credinţă, aceşti ucenici ai Domnului “au propovăduit în lume bunavestire a lui Hristos, aducând pe cei necredincioşi la adevărata credinţă şi munciţi fiind în multe feluri de către iudei şi de elini, s-au sfârşit” (“Vieţile Sfinţilor”).

Sfântul Irodion era din Tarsul Ciliciei şi a fost trimis la propovăduire la Roma. Sfântul Apostol Pavel îl pomeneşte în Epistola sa către Romani spunând: “Îmbrăţişaţi pe Irodion, cel de un neam cu mine” (16-11). Potrivit tradiţiei, a fost episcop în Patara (astăzi Patras, Grecia).

Sfântul Apostol Agav avea darul prorociei, aşa cum arată cartea Faptele Apostolilor, cea de-a cincea carte a Noului Testament: “Şi rămânând noi acolo mai multe zile, a coborât din Iudeea un proroc cu numele Agav” (Fapte 21, 11).

Sfântul Apostol Ruf a fost episcop în oraşul Teba din Grecia, iar Sfântul Apostol Asincrit a fost episcop în Heraclea (Pont, Asia Mică). Sfinţii Apostoli Flegon şi Ermis au fost episcopi în Maraton (Grecia), respectiv Dalmaţia. 

By admin