Pe sexe, rata şomajului la bărbaţi a depăşit-o cu 0,5 puncte procentuale pe cea a femeilor (valorile respective fiind 5,7% în cazul persoanelor de sex masculin şi 5,2% în cazul celor de sex feminin).Pentru persoanele adulte (25-74 ani), rata şomajului a fost estimată la 4,4% pentru luna martie (4,6% în cazul bărbaţilor şi 4,2% în cel al femeilor), conform jurnaliștilor de la Agerpres.Numărul şomerilor în vârstă de 25-74 ani reprezenta 75,1% din numărul total al şomerilor estimat pentru luna martie 2021.

By admin